O FIRMIE "PRO SLOVAKIA" wersja słowacka

Firma "PRO SLOVAKIA" działa od stycznia 1999 roku w oparciu o 14 letnie doświadczenie współpracy jej właściciela w zakresie handlu zagranicznego i budownictwa, początkowo w ramach Polski i Czechosłowacji, potem Czech i Słowacji. Kolejnymi przyczynkami do powstania firmy była bliskość geograficzna i językowa z naszymi południowymi sąsiadami oraz podobieństwo w przemianach ustrojowych i gospodarczych. Decydującą zaś przesłanką dla rozpoczęcia działalności PRO SLOVAKIA była konstatacja, że najsłabszą stroną współpracy polsko-słowackiej jest wzajemna nieznajomość warunków i możliwości potencjalnych partnerów. Dotąd, poza powstaniem izb przemysłowo-handlowych, polsko-słowackiej i słowacko-polskiej, nie powstały centra informacyjne o odpowiedniej bazie danych umożliwiające zainteresowanym firmom i osobom korzystanie z doradztwa gospodarczego i innej niezbędnej pomocy dla osiągania swoich celów w Słowacji czy w Polsce. Tę lukę, choć w części, wypełnia PRO SLOVAKIA za pośrednictwem swoich usług.

Dla zobrazowania działalności "PRO SLOVAKIA" poniżej podajemy przykłady zrealizowanych usług.

 • W zakresie powstawania firm słowackich na polskim rynku-kompleksowa usługa: od analiz marketingowych rynku poprzez prawne powołanie firmy do skompletyzowania zespołu pracowniczego (ZIPP POLSKA Sp. z o.o., TENZONA Sp. z o.o., PAMAS POLSKA Sp. z o.o.).
 • W zakresie ulokowania produkcji polskich firm: poczynając od znalezienia odpowiednich partnerów na rynkach Słowacji i Czech, poprzez obsługę rozmów kontraktowych, sformułowania kontraktów, procedur certyfikacyjnych, do rozpoczęcia obrotu towarowego (HMS, Sp. z o.o., KAMA Sp. z o.o., MAGURA Spółka Jawna).
 • W zakresie doradztwa i realizacji kontraktów pomiędzy partnerami polskimi i słowackimi:
  • kontrakt polskiej firmy KARPATY S.A. z japońską "Chioda" dotyczący udziału w rekonstrukcji petrochemicznego kombinatu Slovnaft w Bratysławie,
  • kontrakt polskiej firmy TUBAJFOR dotyczący realizacji systemów akustycznych w Multikino w Bratysławie,
  • kontrakt słowackiej firmy Hydrostav S.A. z firmą KARPATY S.A. na wybudowanie przejść gazociągiem przez rzekę Narew,

  W zakresie kompleksowych dostaw inwestycyjnych; rozmowy kontraktowe, sformułowanie kontraktu, nadzór nad realizacją kontraktu dotyczącego dostawy i montażu hali produkcyjnej przez firmę METAL COMPLEX dla polskiej firmy "DOLOMIT".
 • W zakresie kooperacji produkcyjnej firm słowackich z branżowo podobnymi w Polsce: rozmowy kontraktowe, sformułowanie kontraktów dotyczących kooperacji w procesach produkcyjnych oraz kupna-sprzedaży ("Zioła Lecznicze", HERBEX, AMARA - BIOMIN, MAGURA - DREVOEXPORT).
 • W zakresie wykonywania przedstawicielstwa słowackich firm na polskim rynku : ZIPP Bratislava, Banske Stavby Prievidza.
 • W zakresie inicjatywy i realizacji spotkań biznesowych partnerów polskich ze słowackimi: każde spotkanie w Polsce, czy w Słowacji poprzedzone jest sprecyzowaniem zainteresowań partnerów, często do poziomu projektów umów.

  Dwa spotkania (na przemian w Polsce i Słowacji) pomiędzy Przemysłowo-Handlową Krakowską Izbą Budowlaną a Zrzeszeniem Firm Budowlanych Słowacji, podpisanie umowy o współpracy, nawiązanie bezpośrednich kontaktów pomiędzy przedstawicielami około 40 firm z Polski i Słowacji.

  Dwa spotkania kierownictwa Katowickiej Izby Budowlanej ze Zrzeszeniem Firm Budowlanych Słowacji (na przemian w Polsce i Słowacji), podpisanie umowy o współpracy i pomoc w jej realizacji.

 • W zakresie tłumaczeń tekstów i rozmów PRO SLOVAKIA wykonuje standardowe usługi a ponadto tłumaczenia dokumentacji o charakterze technicznym i projektowym.
 • Na bieżąco upowszechniamy umowy międzypaństwowe i przepisy Unii Europejskiej.
 • Miłośnikom słowackiej przyrody i miejsc godnych obejrzenia, bądź w celu zatrzymania się "po drodze" jadąc gdzieś dalej, możemy poradzić gdzie i na jakich warunkach. Wielu naszych przyjaciół korzysta już z naszych sugestii i wraca do domu z poczuciem zadowolenia.

  Starannemu wykonaniu oferowanych usług PRO SLOVAKIA towarzyszy, poza już zdobytym doświadczeniem i wiedzą, stałe monitorowanie zmian i przepisów oraz umów międzypaństwowych, które mogą mieć wpływ na interesy polskich i słowackich partnerów. Monitorujemy także bieżące życie gospodarcze i procesy wpływające na zbliżenie partnerów polskich i słowackich.

  Właściciel PRO SLOVAKIA jest Prezesem Polsko - Słowackiej Izby Przemysłowo - Handlowej z siedzibą w Krakowie.

  Zapraszam do współpracy!
  Piotr Cebulski