OFERTA USŁUG FIRMY "PRO SLOVAKIA" wersja słowacka


  1. Doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej z firmami słowackimi.
  2. Pomoc w prowadzeniu interesów dla polskich podmiotów gospodarczych na terenie Słowacji (o charakterze: organizacyjnym, prawnym, podatkowym organizacji przedstawicielstw, oddziałów, spółek, kancelaryjnym itd.).
  3. Akwizycja na terenie Słowacji na rzecz polskich podmiotów gospodarczych. Ocena wypłacalności słowackich podmiotów gospodarczych. Marketingowe informacje dotyczące rynku i partnerów słowackich.
  4. Pomoc w dzierżawie obiektów do działalności gospodarczej na słowackim rynku (biura, magazyny, mieszkania itp.).
  5. Pośrednictwo w zakresie obrotu towarowego pomiędzy Słowacją a Polską.
  6. Tłumaczenia tekstów technicznych i handlowych.
  7. Organizowanie spotkań firm polskich z firmami słowackimi.
  8. Rezerwacja hotelowa i turystyczna.