PONUKA SLU®IEB FIRMY "PRO SLOVAKIA" wersja polska


  1. Poradenstvo v riadení hospodárskej spolupráce s poµskými firmami.
  2. Marketingový prieskum pre slovenské firmy na území Poµska. - analýzy poµského trhu v sluľbách a komoditách slovenského záujemcu, - informácie o solventnosti poµských firiem, s ktorými uľ je nadviazaná spolupráca, alebo je plánovaná cez slovenskú firmu,
  3. Akvizičná činnos» na územi PR, v tom: - sprostredkovanie obchodov a kooperacácii, - uzatváranie obchodných kontraktov,
  4. Úradný a profesionálny preklad zo slovenčiny do poµątiny.
  5. Činnosti súvisiace s etablovaním sa slovenskej firmy na poµskom trhu: - právne poradenstvo, - daňové poradenstvo, - zakladanie spoločnosti na území PR, - pomoc pri získavaní dlhodobého pobytu na území PR za účelom výkonu práce alebo podnikania,
  6. Trvalé zastúpenie slovenských firiem na území regiónu MALOPOLSKA.
  7. Organizácia obchodných stretnú» medzi slovenskými a poµskými firmami.
  8. Rezervácia hotelov a turistické informácie. Piotr Cebulski