PRO SLOVAKIA
Ul. Kazimierza Wielkiego 43/12
30 - 074 Kraków

tel./fax: 0048/12/633 - 57 - 67
tel. kom: 601/ 46 - 90 - 53
office@proslovakia.com.pl